logo

Curs lectiu
2020/21

Aquí trobaràs informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i xarxes.

Introducció

Benvingut a la nova web del Departament d'Informàtica de l'IES Biel Martí.

L'objectiu d'aquesta web és donar a conèixer el currículum d'estudis del Cicle Formatiu de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, que s'imparteix en el centre, així com mostrar les instal·lacions, materials i alguns treballs realitzats pels alumnes del Cicle.

Per més informació sobre els estudis, accés i altres qüestions de Cicle Formatiu, visita la web oficial de Formació Professional a les Illes Balears picant aquí.


QUÈ FA el tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes?

Aquest/a professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general o com a part del suport informàtic d’una entitat de qualsevol tamany.


A QUINS llocs de treball es pot accedir amb aquesta titulació?


COM s’accedeix al cicle formatiu:


QUIN és el pla formatiu?

Durada de 2000 hores que es desenvolupen durant dos cursos acadèmics.

1r curs

MÒDUL HORES SETMANALS
Muntatge i manteniment d’equips 7
Sistemes operatius mono-estació 5
Aplicacions ofimàtiques 8
Xarxes locals 7
Formació i orientació laboral 3

2n curs

MÒDUL HORES SETMANALS
Seguretat informàtica 6
Serveis en xarxa 8
Aplicacions web 5
Sistemes operatius en xarxa 8
Empresa i iniciativa emprenedora 3
Formació en centres de treball 400 (tot el tercer trimestre)

A QUINS estudis dóna accés?

Amb 18 anys l’any de realització de la prova i amb aquest títol de tècnic superat es pot presentar a la prova d’accés de grau superior de la mateixa família professional.


METODOLOGIA

TEORICA-PRÀCTICA (Normalment sessions de 2h, 1h d’explicacions teòric-pràctiques i l’altra hora ho fa l’alumnat baix la supervisió del professor)


Valid XHTML 1.0 Transitional