logo

Curs lectiu
2021/22

Aquí trobaràs informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i xarxes.

El pla d'estudis

Distribució dels cursos

Primer curs

Durant el primer curs s'imparteixen 5 mòduls, amb un total de 30 hores lectives setmanals i 3 trimestres de durada. A continuació es detalla una breu explicació de cadascun d'aquests mòduls.


MÒDUL HORES SETMANALS
Muntatge i manteniment d’equips 7
Sistemes operatius mono-estació 5
Aplicacions ofimàtiques 8
Xarxes locals 7
Formació i orientació laboral 3

Segon curs

En el segon curs s'imparteixen 5 mòduls, amb un total de 30 hores lectives setmanals, però a diferència del primer curs, la durada total és de 2 trimestres. El tercer trimestre els alumnes que hagin superat tots els mòduls, realitzaran una estada en pràctiques en una empresa del sector, amb un total de 400 hores de durada.
A continuació es detalla una breu explicació de cadascun d'aquests mòduls.


MÒDUL HORES SETMANALS
Seguretat informàtica 6
Serveis en xarxa 8
Aplicacions web 5
Sistemes operatius en xarxa 8
Empresa i iniciativa emprenedora 3
Formació en centres de treball 400 (tot el tercer trimestre)

Horari d'impartició de classes

Els estudis de Cicle Formatiu es realitzen en el torn de matí i adaptats al transport públic regular per aquells alumnes que resideixen en les poblacions properes.
A continuació es mostren les franges horàries del Cicle Formatiu:


MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS (7 hores setmanals)

En aquest mòdul s’aprèn a muntar i reparar equips microinformàtics (pcs de sobretaula i portàtils) i funcionament de tots els seus components:

Torna a taula d'assignatures

SISTEMES OPERATIUS MONO-ESTACIÓ (5 hores setmanals)

En aquest mòdul s'estudien els diversos sistemes operatius pel treball d'un únic usuari amb una màquina, d'entre els quals hi ha:

Torna a taula d'assignatures

APLICACIONS OFIMÀTIQUES (8 hores setmanals)

En aquest mòdul es realitzen treballs pràctics amb les diferents eines software o aplicacions que ens podem trobar en el treball diari amb un ordinador, per edició de texts, imatges, àudio i vídeo. Així, entre d'altres, l'alumne aprendrà a manejar el següent programari:

Torna a taula d'assignatures

XARXES LOCALS (7 hores setmanals)

Qualsevol Tècnic en Informàtica ha de conèixer les eines, aplicacions i processos que ténen lloc en la comunicació d'ordinadors, en mode local (xarxes d'ordinadors de curt abast). En aquest mòdul els alumnes aprendran a:


Torna a taula d'assignatures

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (3 hores setmanals)

Una vegada acabats els estudis, potser vos plantejareu formar la vostra pròpia empresa o, si més no, necessitareu realitzar el vostre propi Currículum. Per això és important tenir coneixements sobre les estratègies i recursos a utilitzar en el món laboral. En aquest mòdul es mostrarà :

Torna a taula d'assignatures

SEGURETAT INFORMÀTICA (6 hores setmanals)

En aquest mòdul s'aprèn:

Torna a taula d'assignatures

SERVEIS EN XARXA (8 hores setmanals)

En aquest mòdul s'estudien els sistemes i serveis per configurar l'accés a xarxes de dispositius:

Torna a taula d'assignatures

APLICACIONS WEB (5 hores setmanals)

En aquest mòdul s'aprendrà a instal·lar i configurar gestors de continguts web (CMS's), amb la finalitat de poder publicar continguts web de forma dinàmica, tant per ús comercial com docent. En conctret, es veuran els següents camps:

Torna a taula d'assignatures

SISTEMES OPERATIUS EN XARXA (8 hores setmanals)

En aquest mòdul s'abordaràn aspectes relacionats amb la instal·lació, gestió i ús de sistemes operatius que poden donar serveis a diversos usuaris dintre una xarxa informàtica. En concret, es veuràn els següents ítems:

Torna a taula d'assignatures

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA (3 hores setmanals)

Aquest mòdul tractarà tot el referent a la gestió d'una empresa i les eines per un correcte posicionament en el mercat. Es veuràn temes tant diversos, com :

Torna a taula d'assignatures

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

La Formació en Centres de Treball (FCT) és una peça clau en les ensenyances de Cicle Formatiu. Es tracta d'un període en què els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements i destreses adquirits durant el primer i segon curs en els diferents mòduls.
El Departament d'Informàtica signa convenis amb diferents empreses col·laboradores del sector informàtic i comunicacions de l'Illa de Menorca, que acullen els alumnes en horari comercial perquè desenvolupin les tasques pròpies d'un treballador qualificat, sempre amb la supervisió d'un tutor en la pròpia empresa que farà les funcions de guia.
De forma quinzenal es duu a terme una reunió en equip de tots els alumnes en pràctiques per fer-ne un seguiment, en la què es posen en comú les experiencies i es resolen els possibles dubtes.

La durada total d'aquest mòdul és de 400 hores.

Torna a taula d'assignatures

Valid XHTML 1.0 Transitional